×

ធនាគារ វីង និងក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី សហការគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក និង ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី (ស៊ីប៊ីស៊ី) បានរួមសហការគ្នាដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានរបាយការណ៍ឥណទានសំខាន់ៗតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង។

 

ឥឡូវនេះ តាមរយៈមុខងារថ្មីនៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង អ្នកប្រើអាចស្នើសុំរបាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនពីស៊ីប៊ីស៊ី ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេក្នុងការពិនិត្យមើលប្រវត្តិឥណទានដែលចាំបាច់សម្រាប់ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីនៅតាមស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។

 

លោក ហាន ប៉េងក្វាង អគ្គនាយកនៃធនាគារវីងបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ”ឥលូវនេះ អតិថិជនដែលត្រូវការស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ដំបូងឡើយគ្រាន់តែបើកកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងរបស់យើង ហើយស្នើសុំរបាយការណ៍របស់ពួកគេ។ ដំណើរការទាំងមូលត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ និងការការពារយ៉ាងល្អតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់យើង។”

តាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងធនាគារវីង និងស៊ីប៊ីស៊ី អ្នកប្រើប្រាស់អាចស្នើសុំដោយខ្លួនឯងនូវរបាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈស្មាតហ្វូន ដែលជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាបាន បើមិនដូច្នេះទេពួកគេត្រូវចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅការិយាល័យរបស់ស៊ីប៊ីស៊ី និងការិយាល័យរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូរបស់ស៊ីប៊ីស៊ី។ ដំណើរការនៃការស្នើសុំទាំងមូលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដោយរាប់តែថ្ងៃធ្វើការ តាមរយៈឌីជីថលផ្លេតហ្វមដែលមាន សុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលរបស់ធនាគារ វីង និងស៊ីប៊ីស៊ី។

 

លោក អឿ សុធារ័ត្ន ដែលជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ស៊ីប៊ីស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ភាពជាដៃគូរជាមួយធនាគារវីងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងបម្រើសហគមន៍ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍ឥណទានដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ និងឆាប់រហ័សដល់អ្នកខ្ចី ដោយជួយឱ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរជាងមុន ព្រមទាំងលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។”

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនកត់ត្រាប្រវត្តិទូទាត់ឥណទានរបស់អ្នកខ្ចី ដែលត្រូវបានប្រមូលផ្តុំមកពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់ស៊ីប៊ីស៊ី។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ឥណទានទាំងអស់តម្រូវឱ្យរាយការណ៍ព័ត៌មានឥណទានដល់ ស៊ីប៊ីស៊ី ។ អ្នកផ្តល់ឥណទានត្រូវពិនិត្យឯកសារឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្នើសុំ ដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទានមុនពេលសម្រេចចិត្តផ្តល់ឥណទាន។ ប្រវត្តិនៃការសងឥណទានល្អនឹងធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកស្នើសុំដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានឥណទាន។

យោងតាមរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍ឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល សម្រាប់ត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២០ ការស្នើសុំឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលកើនឡើងសរុប ១៧ ភាគរយនៅកម្ពុជា។ ការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតគឺពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីអចលនទ្រព្យ ដែលកើនឡើង ៣៣ ភាគរយពីត្រីមាសមុន បន្ទាប់មកមានការកើនឡើងចំនួន ១៦ ភាគរយនៃពាក្យស្នើសុំឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ហើយក៏មានការកើនឡើងចំនួន ២ ភាគរយនៃពាក្យសុំប័ណ្ណឥណទានផងដែរ។

 

ទាំងធនាគារវីង និងស៊ីប៊ីស៊ី សហការគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលធ្វើឱ្យកម្រិតជីវភាពរបស់សហគមន៍ជាច្រើនកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។ ក្នុងរយៈពេល ១៣ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ធនាគារវីងមានការរីកចម្រើនជាច្រើន ដោយមានភ្នាក់ងារវីងជិត ១០.០០០ កន្លែងនៅគ្រប់ស្រុកទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ធនាគារវីង ក៏បានកែសម្រួលកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង ៣ លាននាក់។

ស៊ីប៊ីស៊ី ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ប្តេជ្ញាចិត្តជួយអតិថិជនក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការសម្រេចចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ស៊ីប៊ីស៊ី បានបំពេញកិច្ចការទាំងនេះ តាមរយៈការដោយផ្តល់ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាដល់អតិថិជន និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិក។ បន្ថែមពីលើរបាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន និងពាណិជ្ជកម្ម ស៊ីប៊ីស៊ី ក៏ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយឧបករណ៍វិភាគទិន្នន័យដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ និងទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

 

ឥឡូវនេះ តាមរយៈភាពជាដៃគូនេះរបស់ ធនាគារវីង និងស៊ីប៊ីស៊ី អ្នកប្រើលើកដំបូងអាចធ្វើការស្នើសុំដោយខ្លួនឯងនូវរបាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនគិតថ្លៃសេវានោះឡើយ។ បន្ទាប់ពីការស្នើសុំលើកដំបូងហើយនោះ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ត្រឹមតែ ៥ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់សំណើបន្ថែមនីមួយៗដែលធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង។

 

ឥឡូវនេះតាមរយៈភាពជាដៃគូនេះរបស់ធនាគារវីង និងស៊ីប៊ីស៊ី អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ត្រឹមតែ ៥ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់សំណើនីមួយៗដែលធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង៕

 

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង