×

ប្រទេសហ្វីលីពីន រកឃើញ​ករណី​ដំបូង​នៃ​វីរុស​បំប្លែងខ្លួនថ្មី ឡាំបដា (Lambda)

ក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីន បានឱ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា ក្រសួងបានរកឃើញករណីដំបូង ដែលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ មានផ្ទុកវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី ឈ្មោះ ឡាំបដា (Lambda) ហើយបានព្រមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទាំងអស់ ឱ្យគោរពយ៉ាងហ្មត់ចត់ នូវស្តង់ដាសុខភាពសាធារណៈ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ចាត់ថ្នាក់វីរុសឡាំបដា ជា “វ៉ារ្យង់នៃចំណាប់អារម្មណ៍” ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដំបូង នៅប្រទេសប៉េរូ កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងការសិក្សានៃមន្ទីរពិសោធន៍ ដែលបានបង្ហាញថា វាមានការផ្លាស់ប្តូរដែលប្រឆាំងនឹងអង់ទីករដែលបង្កដោយវ៉ាក់សាំង៕

ប្រភព៖ Reuters

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង