×

ប្រជាពលរដ្ឋ​អាយុ​ចាប់ពី​៦០ឆ្នាំឡើង អាចទៅ​ទទួល​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ដូសជំរុញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកា ដូសជំរុញ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងបុគ្គលិកនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង១៤ រដ្ឋបាលសង្កាត់ទាំង១០៥ មន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ព្រមទាំងសហព័ទ្ធ (ស្វាមី ឬភរិយា) និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើង ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសែល ដូសទី១ និងដូសទី២រួចរាល់ នៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវមានឯកសារតម្រូវចាំបាច់ ដែលត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយ រួមមាន បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬឯកសារដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ ព្រមទាំងត្រូវគោរពនូវលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញរបស់ពួកគាត់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ និងដូសទី២ ដែលមានគម្លាតរយៈពេលចាប់ពី ៤ ទៅ ៦ ខែ ឡើងទៅ៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង