×

នេះហើយ​ទឹកចិត្ត​ឪពុកម្តាយ ខំប្រឹង​អើតលើ​អើតក្រោម​ដើម្បី​ដឹង​សុខទុក្ខ​កូនចូលរៀន​ថ្ងៃទី១

ប៉េកាំង៖ វីដេអូមួយដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលឪពុកម្តាយសិស្សជាច្រើននាក់បានឈរអើតចុះអើតឡើងនៅមុខរបងសាលាដោយសារចង់ដឹងសុខទុក្ខកូនខ្លួននៅថ្ងៃទី១ ដែលពួកគេចូលរៀន។

វីដេអូដែលបានថត និងចែកចាយនេះបានថតនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ប៉ុន្តែសាលាអនុញ្ញាតិឱ្យអាណាព្យាបាលទាំងអស់អាចឈរមុខរបងសាលាតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះ។ វីដេអូនេះត្រូវបានចែកចាយលើបណ្តាញសង្គម និងបានក្លាយជាវីដេអូមួយធ្វើឱ្យគ្រប់គ្នាទប់សំណើចមិនបានផងដែរ។ ចង់ដឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងណាខ្លះ តោះទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៕

(ទស្សនាវីដេអូ)

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង