×

ថៃ គ្រោងបើក​សាលារៀន​ចំនួន ៦៨ ឡើងវិញ ក្រោម​គម្រោង​សាកល្បង

ថៃ៖ ក្រសួងអប់រំថៃ ត្រៀមអនុវត្តគម្រោងបើកសាកល្បងសាលារៀនឡើងវិញ ដែលមានសាលាចំនួន ៦៨ នៅទូទាំងប្រទេស ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនេះ។

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំថៃ បាននិយាយថា សាលារៀនដែលចូលរួមក្នុងការបើកដំណើរការឡើងវិញ រួមមានសាលាចំនួន ២០ នៃការិយាល័យអប់រំពិសេស សាលាចំនួន៣ មកពីការិយាល័យតំបន់អប់រំបឋមសិក្សា សាលាមួយមកពីការិយាល័យតំបន់សេវាអប់រំមធ្យមសិក្សា និង ៤៤ សាលានៃការិយាល័យ នៃគណៈកម្មការអប់រំឯកជន។

អ្នកនាំពាក្យដដែល បាននិយាយបន្តថា គម្រោងនេះមានលក្ខខណ្ឌបីយ៉ាង គឺសាលាដែលបើកឡើងវិញត្រូវតែជាសាលារៀនដែលសិស្សស្នាក់នៅ ការចូលរៀនត្រូវតែជាការស្ម័គ្រចិត្ត ហើយការត្រៀមខ្លួនរបស់សាលា ត្រូវតែអនុលោមតាមវិធានការសុខាភិបាល។

គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន ត្រូវតែស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលរបស់សិស្ស និងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងប្រចាំខេត្តសាមី និងរៀបចំកន្លែងដាច់ដោយឡែកនិងតំបន់សុវត្ថិភាព៕

ប្រភព៖ Bangkok Post

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង