×

ប្រយ័ត្ន! សូមកុំ​បើក​ឯកសារ​ប្រភេទ .DOCX ដែល​បាន​ទទួលពី​ប្រភព​មិន​ច្បាស់លាស់

ភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានផ្សព្វផ្សាយព្រមានអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមរយៈឯកសារប្រភេទ .DOCX ដែលអាច និងឱ្យជនខិលខូចជ្រៀតចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានពីចម្ងាយ។

ភាពចន្លោះប្រហោងនេះ គឺមានលេខសម្គាល់ CVE-2021-40444 ហើយត្រូវបានរកឃើញថា មានភាពប៉ះពាល់ទៅលើកំព្យូទ័រដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Servers ចាប់ពីជំនាន់ឆ្នាំ ២០០៨ និង Windows 7 ដល់ Windows 10។

ជាមួយនឹងការវាយប្រហារនេះជនខិលខូចបានផ្ញើឯកសារប្រភេទ .DOCX ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់។ នៅពេលដែលជនរងគ្រោះបើកឯកសារនេះ វានឹងបើកគេហទំព័ររបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធី Internet Explorer និងចាប់ផ្ដើមទាញយកកម្មវិធីដែលមានមេរោគដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Microsoft ពុំទាន់បានធ្វើ ការកែសម្រួលកម្មវិធីទាក់ទងទៅនឹងភាពចន្លោះប្រហោងនេះទេ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថា អ្នកប្រើប្រាស់អាចបិទការប្រើកម្មវិធី ActiveX ដើម្បីបញ្ឈប់ការទាញយកកម្មវិធី ឬប្រើកម្មវិធី Microsoft Defender Antivirus ឬ Microsoft Defender for Endpoint ដើម្បីការពារកុំព្យូទ័រពីកម្មវិធីមេរោគបែបនេះបាន៕

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង