×

ចូលរួម​ឆ្លើយសំណួរ​ងាយៗ​យករង្វាន់ពី​ការទស្សនា​រឿង “ផ្ទះបាយស្នេហ៍” ដែល​នឹងប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នកឈ្នះ​រៀងរាល់​ថ្ងៃពុធ

ភ្នំពេញ៖ យ៉ាងណាទៅហើយអ្នកដែលបានទស្សនាភាពយន្ត “ផ្ទះបាយស្នេហ៍” ចំនួន ៤ភាគរួចមកមានបានចូលរួមឆ្លើយសំនួរយករង្វាន់ហើយឬនៅ?

សម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានចូលរួមលេងកម្សាន្តក្នុងការឆ្លើយសំណួរងាយៗនោះទេ កុំភ្លេចចូលរួមលេងកម្សាន្តទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកឈ្នះនឹងប្រកាសលើផេកបណ្តាញសង្គម CTN រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ។

ដូចនេះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានថ្ងៃស្អែកបន្តថា តើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះនូវពានរង្វាន់សម្រាប់សប្តាហ៍នេះ?
រឿង “ផ្ទះបាយស្នេហ៍” ឧបត្ថម្ភផ្តាច់មុខដោយស្រាបៀរ Anchor WHITE
“Anchor WHITE ស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់អាហារដែលអ្នកចូលចិត្ត”

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង