×

ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូសជំរុញ ជូនដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ចាប់ពី​១៨ឆ្នាំឡើង នឹង​ចាប់ផ្ដើម​នៅថ្ងៃទី១១​ខែតុលា​នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ ដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ហើយដែលបានចាក់ដូសទី២រួច ឬគ្រប់ដូស ដែលចាប់ផ្ដើមចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ រួចបន្តទៅបណ្ដាខេត្តជាបន្តបន្ទាប់។

ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ និងបានចាក់ដូសទី២រួច អាចទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ បាននៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ ដែលរដ្ឋបាលរាជធានី នឹងចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងពីទីតាំង នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះ។

ឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនៅពេលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ រួមមាន បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ និងអត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ ឯកសារដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដូសទី១។

សូមបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញបាន លុះត្រាតែមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ហើយចាក់ដូសទី១ និងដូសទី២ រួចរាល់ ឬគ្រប់ដូស ដែលមានគម្លាតចាប់ពី ៤ខែឡើង បន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ ឬគ្រប់ដូស៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង