×

អ្នកចេះ​ភាសារអង់គ្លេស ចង់ក្លាយ​ជាបណ្ឌិត មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​អាហាររូបករណ៍ Fullbright សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក

អត្ថបទ៖ យ៉ង សុភា

ភ្នំពេញ៖ ស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រកាសឱ្យដឹងថា វាមិនលឿនពេកទេក្នុងការរៀបចំ បែបបទអាហាររូបករណ៍របស់អ្នកដើម្បីដាក់អាហាររូបករណ៍ Fullbright ថ្នាក់ឧត្តមសិក្ស នាឆ្នាំក្រោយសម្រាប់កម្មវិធី និស្សិតបរទេស។

កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូននិសិ្សតកម្ពុជាឱ្យស្វែងរកការសិក្សាដ៏ហ្មត់ចត់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលនឹងឆ្ពោះទៅបញ្ចប់ថ្នាក់ អនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិត ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជនអាមេរិកនិងប្រជាជននៃប្រទេសដទៃទៀត។

ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែជាពលរដ្ឋខ្មែរ ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ បង្ហាញសមត្ថភាពសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសបរទេស និងមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ។

សូមរំលឹកថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៤៦ មកកម្មវិធី Fullbright បានផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតរាប់រយនាក់ដើម្បីសិក្សា បង្រៀន និងបន្តការស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ជំនួយនេះផ្តល់ជូននិស្សិតដែលបានជ្រើសរើសនូវការចំណាយដូចជា លើការធ្វើដំណើរទៅមក ចំណាយលើការសិក្សា និងរស់នៅក្នុងកំលុងពេលទទួលអាហាររូបករណ៍៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង