×

ស្ងាត់ៗ តម្លៃសាំង​ធម្មតា ឡើង​២៥០រៀលទៀត ឯម៉ាស៊ូត​ឡើង១០០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកានេះ បានជូនដំណឹងស្តីពីថ្លៃលក់រាយ សម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះ តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា បានឡើងដល់ ៤៥៥០រៀល និងប្រេងម៉ាស៊ូត ឡើងដល់ ៤១០០រៀលមួយលីត្រ សម្រាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា។

យោងតាមតម្លៃដែលបានកំណត់នេះ បង្ហាញថា តម្លៃប្រេងសាំង បានហក់ឡើងចំនួន ២៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ បើធៀបនឹងចុងខែតុលាកន្លងទៅ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូត បានហក់ឡើងចំនួន ១០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ៕

 

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង