×

កម្ពុជា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩ ចំនួន៦៣នាក់, ជាសះស្បើយ​៦៧នាក់ និងស្លា ប់​ចំនួន​៦នាក់ (៤នាក់​អត់បានចាក់​វ៉ាក់សាំង)

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៣នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន ៦៧នាក់ បានជាសះស្បើយ និងស្លាប់ចំនួន៦នាក់ (ក្នុងនោះ ៤នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១១៩.៤២១ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៥.៧៩៧ នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ២.៨៥៦ នាក់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង