×

កម្ពុជា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩​ចំនួន៥២នាក់, ជាសះស្បើយ​៥៥នាក់ និងស្លា ប់​ចំនួន ៥នាក់ (៤នាក់​អត់បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង)

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៥២នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៥៥នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់ចំនួន៥នាក់ (ក្នុងនោះ ៤នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១១៩.៥៨៨នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៥.៩៧៩នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ២.៨៧២នាក់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង