×

ចុះវិញហើយ! តម្លៃប្រេងសាំង​ធម្មតា ចុះ១០០រៀល និង​ប្រេង​ម៉ាស៊ូត ចុះ៥០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកានេះ បានជូនដំណឹងស្តីពីថ្លៃលក់រាយ សម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះ តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា បានធ្លាក់មកត្រឹម ៤៤៥០រៀល និងប្រេងម៉ាស៊ូត ធ្លាក់មក ៤០៥០រៀលមួយលីត្រ សម្រាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា។

យោងតាមតម្លៃដែលបានកំណត់នេះ បង្ហាញថា តម្លៃប្រេងសាំង បានធ្លាក់ចុះ ១០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ បើធៀបនឹងដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូត បានធ្លាក់ចុះចំនួន ៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង