×

សហគ្រិនខ្មែរ និង​ធនាគារវីង ចាប់ដៃគ្នា​គាំទ្រ​សហគ្រាស​ធុនតូច និងមធ្យម នៅ​កម្ពុជា​ដែល​រងផលប៉ះពាល់​ដោយ​វិបត្តិកូវីដ-១៩

សមាជិកសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តាមរយៈសហគ្រិនខ្មែរ ឥឡូវនេះអាចស្នើប្រាក់កម្ចីពីធនាគារវីង និងតាមរយៈប្រព័ន្ធ
ឌីជីថលហិរញ្ញវត្ថុរបស់វីង ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យឆ្លងផុតពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩។

សហគ្រិនខ្មែរ និងធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក ចាប់ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម របស់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមស្របសម្រាប់សហគ្រិន ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី ព្រមទាំងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

តាមរយៈភាពជាដៃគូនេះ សហគ្រិនខ្មែរ និងធនាគារវីង នឹងធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីជំរុញប្រតិបត្តិការរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យជាអាទិភាពសំខាន់ៗចំនួនបួនរួមមាន៖ វិស័យកសិកម្ម ផលិតកម្ម សេវាកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ដោយផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវឱកាសក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារ វីង និងប្រព័ន្ធឌីជីថលហិរញ្ញវត្ថុរបស់វីង។

លោក ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌ នាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរ មានប្រសាសន៍ថា៖ “ភាពជាដៃគូថ្ងៃនេះជាមួយធនាគារវីងនឹងផ្តល់ជម្រើសមួយផ្សេងទៀតដល់សមាជិកសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់យើងដែលកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ជាពិសេសអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិកូវីដ-១៩។”

លោក ហោ ប៊ុនថែ អគ្គនាយករងនៃធនាគារ វីង បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង តាមរយៈការបង្កើតឱកាសការងារ និងជាធាតុចូលទៅក្នុងផលិតកម្មនៃសហគ្រាសធំៗជាដើម។ ភាពជាដៃគូនៅថ្ងៃនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការជួយដល់កំណើនសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងស្វែងរកឱកាសបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមាននិរន្តភាព។”

ធនាគារ វីង មានបទពិសោធន៍ ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការជួយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ ធនាគារ វីង បាននិងកំពុងធ្វើការជាមួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចំនួនជាង២.៤០០ សម្រាប់សេវាកម្មប្រមូល និងទូទាត់ប្រាក់។

បន្ទាប់ពីសម្ពោធជាផ្លូវការ ជាធនាគារពាណិជ្ជ នៅខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ធនាគារ វីង បានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការគាំទ្រសហគមន៍ដោយបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអតិថិជន រូបវន្តបុគ្គល និងម្ចាស់អាជីវកម្មនានា ។ អតិថិជនអាចទទួលបានផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះបានតាមរយៈប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថលនៃធនាគារវីង រួមមាន៖ កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង និងភ្នាក់ងារវីងដែលមានជាង១ម៉ឺនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

សហគ្រិនខ្មែរ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) មានគោលបំណងកៀរគរ វិនិយោគ និងគ្រប់គ្រងធនធាន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនដ៏រស់រវើកនៅកម្ពុជា ដោយធ្វើការជំរុញសកម្មភាពសហគ្រិនភាព ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត និងការបង្កើនតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម និងផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពីឆ្នាំ ២០២០ ដល់ឆ្នាំ ២០២១ សហគ្រិនខ្មែរបានធ្វើការសម្រិតសម្រាំងបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យមកកញ្ចប់ជំនួយសហគ្រិនខ្មែរជិត ៧០០ ដែលក្នុងនោះ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចំនួន ៥៩ ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាល។ នៅឆ្នាំ២០២២ សហគ្រិនខ្មែរ មានបំណងដាក់ចេញនូវកម្មវិធីកញ្ចប់ជំនួយម្តងទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឱ្យរីកចម្រើនបន្ទាប់ពីការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង