×

កម្ពុជា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩​ចំនួន៥១នាក់, ជាសះស្បើយ​៤៨នាក់ និង​ស្លា ប់​ចំនួន៥នាក់ (៤នាក់​អត់បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង)

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៥១នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៤៨នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់ចំនួន៥នាក់ (ក្នុងនោះ ៤នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១១៩.៦៨៧នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៦.០៧២នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ២.៨៨១នាក់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង