×

កម្ពុជា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩​ចំនួន ៤០នាក់, ជាសះស្បើយ​៣៧នាក់ និង​ស្លា ប់​ចំនួន ៥នាក់ (៣នាក់​អត់បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង)

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ៤០នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន ៣៧នាក់បានជាសះស្បើយ និងស្លាប់ចំនួន ៥នាក់ (ក្នុងនោះ ៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១១៩.៨២៦នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៦.២០៧នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ២.៨៩៦នាក់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង