×

កម្ពុជា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩​ចំនួន ៤១នាក់, ជាសះស្បើយ​៣៩នាក់ និងស្លា ប់​ចំនួន ៤នាក់ (៣នាក់​អត់បានចាក់​វ៉ាក់សាំង)

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ៤១នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន ៣៩នាក់បានជាសះស្បើយ និងស្លាប់ចំនួន ៤នាក់ (ក្នុងនោះ ៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១១៩.៨៦៧នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៦.២៤៦នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ២.៩០០នាក់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង