×

កម្ពុជា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩ថ្មី​ចំនួន​១២នាក់, ជាសះស្បើយ ១៤នាក់ និង​ស្លា ប់​ចំនួន​៣នាក់ (៣នាក់​អត់បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង)

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១២នាក់ ក្នុងនោះ ឆ្លងសហគមន៍ ១២នាក់ អ្នកជំងឺចំនួន១៤នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់ចំនួន ៣នាក់ (ក្នុងនោះ ៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១២០.៣៨២ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៦.៧៣៤ នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ២.៩៩២ នាក់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង