×

ធ្លាក់ចុះ​បន្តទៀត​ហើយ! កម្ពុជា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩ ត្រឹមចំនួន ៨នាក់, ជាសះស្បើយ​១២នាក់ និង​ស្លា ប់ចំនួន ៣នាក់ (២នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៨នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន ១២នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់ចំនួន៣នាក់ (ក្នុងនោះ ២នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១២០.៣៩០នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៦.៧៤៦នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន២.៩៩៥នាក់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង