×

រូបភាព​មួយចំនួន របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប ក្នុង​ពេល​សម្រាក​អាហារថ្ងៃត្រង់​ក្នុង​ថ្ងៃប្រឡង​ព្រឹក​ថ្ងៃទី១

ភ្នំពេញ៖ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ក្នុងឆ្នាំ២០២០-២០២១ ប្រព្រឹត្តិទៅដោយរលូន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជាបណ្តាខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ១៩។

ក្រោយឆ្លងកាត់សំណេរអស់រយៈពេលមួយព្រឹករួចមក ការសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់មានបេក្ខជនខ្លះក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះ ប៉ុន្តែសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានផ្ទះនៅឆ្ងាយមិនបានទៅទេ ដោយមានអ្នកខ្លះខ្ចប់អាហារដាក់មកតាមខ្លួន និងមួយចំនួនមានសាច់ញាតិ ឬបងប្អូនយកអាហារឱ្យដល់មណ្ឌលប្រឡងរបស់បេក្ខជន ដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនផងដែរ។

សូមទស្សនារូបភាពមួយចំនួនរបស់បេក្ខជនប្រឡងដូចខាងក្រោម៖

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង