×

មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ប្រកាស​ពិគ្រោះ​ព្យាបាល​ជំងឺ​វះកាត់​ពោះវៀន ឫសដូងបាត បូសអន្ទង់ វះកាត់​ដុំពកក មុខ មាត់ សម្ភព និង​រោគស្ត្រី

ភ្នំពេញ៖ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត សហការជាមួយគ្រូពេទ្យមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាសពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺ វះកាត់ពោះវៀន ឫសដូងបាត បូសអន្ទង់ វះកាត់ដុំពកក មុខ មាត់ សម្ភព និងរោគស្ត្រី និងជំងឺមួយចំនួនទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

ចំពោះបន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺក្រៅ ពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១១:៣០។ សម្រាប់ពេលល្ងាច ចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ ដល់ម៉ោង ១៧:០០៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង