×

ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញ​ស្ករគ្រាប់​ជំនួយ​ផ្លូវភេទ Hamer លក់​គ្មានច្បាប់​អនុញ្ញាត ដែលអាច​ប៉ះពាល់​សុខភាព

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ ឬទិញស្ករគ្រាប់ជំនួយសុខភាពផ្លូវភេទ ឈ្មោះ Hamer ដែលផ្សព្វផ្សាយគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតាមហ្វេសប៊ុក និងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីជៀសវាងការខាតបង់ប្រាក់កាស និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់។

អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ៤៣០១អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការ ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលចំណីអាហារ តម្រូវឱ្យរាល់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលចំណីអាហារតាមគ្រប់រូបភាព ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង