×

ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេសថៃ ជូនដំណឹង​ពី​អាហារូបករណ៍​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​ជូឡាឡុងកន

បាងកក៖ ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ បានជូនដំណឹងដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ថា មហាវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកន កំពុងទទួលពាក្យសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្ម (កម្មវិធីអន្តរជាតិ) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២។

កាលបរិច្ឆេទនៃការសម្ភាសបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់សម្ភាសន៍ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ១៤ ខែកុម្ភៈ ហើយសម្ភាសចាប់ពីថ្ងៃទី១៩-២០ ខែកុម្ភៈ និងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់តំណនេះ៖ https://admission.ise.eng.chula.ac.th/Inter ឬស្កេន QR Code ដែលនៅក្នុង Posters ៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង