×

ផ្ទះលេខ២​ពិតជាគ្រួសារ​កំពូល​កូរមែន ម៉្ងៃៗដើររករឿងអ្នកជិតខាងដល់ឥលូវមកបែកគំនិតចង់ចូលស្តីដណ្តឹងកូនក្រមុំគេទៅវិញ

Review៖ គ្រួសារលេខ២ ជាកំពូលគ្រួសារដែលដើររករឿងអ្នកជិតខាងមិនឈប់មិនឈរ មិនដែលចេះអត់ឱនយល់អធ្យាស្រ័យគ្នា និងចូលចិត្តធ្វើអីប្លែកៗរហូត។ ធ្លាប់តែរករឿងគ្រួសារផ្ទះលេខ១ ឥលូវបែរជាបែកគំនិតចង់ចូលស្តីដណ្តឹងកូនក្រមុំគេទៅវិញ ម្នាក់ៗខំពាក់មាសពេជ្រជ្រែកខ្លួនដើម្បីបង្អួតគ្រួសារផ្ទះលេខ១ឱ្យគេលើកកូនក្រមុំឱ្យ។

មិនដឹងថា គំនិតចង់ជាប់សាច់ឈាមគ្នារបស់គ្រួសារលេខ២នេះនឹងបានសម្រេច ឬយ៉ាងណា តោះទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៕

(ទស្សនាវីដេអូ)

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង