×

នេះជា​មូលហេតុ​អ្នកត្រូវ​បានគេដាក់ (Add) ចូលក្រុម (Group ឬ Channel) ដោយ​មិនដឹងខ្លួន, តើ​វាមាន​ហានិភ័យ​ទេ?

ភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានឱ្យដឹងថា ដោយសារប្រព័ន្ធ Telegram បានក្លាយជាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅកម្ពុជា បានធ្វើឱ្យមនុស្សភាគច្រើនប្រើប្រាស់វាជាមធ្យោបាយទំទាក់ទំនងការងារ អាជីវកម្ម ការសិក្សា ការផ្សព្វផ្សាយព័តមាន ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម ។ល។ កត្តានេះបានធ្វើឱ្យមនុស្សមួយចំនួន ឈ្លាតឱកាសរហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់មុខងារ (Tools ឬ Bot) របស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីទាញយកសមាជិកចូលរួមក្នុងក្រុម (Group ឬ Channel) របស់ពួកគេដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់សាមីខ្លួន។

នាយកដ្ឋានបន្តថា ផលប៉ះពាល់នៃការទាញយកគណនី Telegram របស់លោកអ្នកចូលទៅក្នុងក្រុម (Group ឬ Channel) ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះ ផ្តល់នូវផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

– បង្កនូវការរំខានលោកអ្នកពីការចូលរួមក្នុងក្រុម(Group ឬ Channel) ដែលមិនត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្ត ឬគោលបំណងប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក
– បង្កនូវសំឡេងរំខានពីការផ្ញើសារចូលក្នុងក្រុម (Group ឬ Channel) ទាំងនោះ
– ផ្តល់នូវហានិភ័យពីការលួចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចជា រូបភាព ឈ្មោះ លេខទូរសព្ទ ពីជនអនាមិក ឬទុច្ចរិតជន ទៅប្រើប្រាស់ប្រព្រឹត្តិបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
– បង្កហានិភ័យពីការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ពីជនអណាមិក ឬឧក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យាមកកាន់លោកអ្នក (ដោយសារពេលខ្លះ ជនអនាមិក ឬឧក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះក៏សម្ងំនៅក្នុងក្រុមសាធារណៈអស់ទាំងនោះជាមួយលោកអ្នកដែរ)។

ដើម្បីចៀសវាងពីបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកណាម្នាក់អាចដាក់គណនី Telegram របស់លោកអ្នកចូលក្នុងក្រុម (Group ឬ Channel) ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងចៀសវាងហានិភ័យដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា សូមធ្វើការបង្ហាញនូវវិធីសាស្ត្រងាយៗដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងកំណត់នូវឯកជនភាពរបស់គណនី Telegram លោកអ្នកដូចក្រោម៖
១. វិធីសាស្ត្របិទលេខទូរសព្ទរបស់លោកអ្នក ការពារកុំឱ្យអ្នកដែលមិនស្គាល់មើលឃើញ
បើកកម្មវិធី Telegram រួចហើយចូលទៅកាន់ Settings -> Privacy & Security -> Privacy -> Phone Number (ត្រង់ពាក្យ WHO CAN SEE MY PHONE NUMBER ជ្រើសរើសពាក្យ Nobody) (ត្រង់ពាក្យ WHO CAN FIND ME BY MY NUMBER ជ្រើសរើសពាក្យ My Contacts)។

២. វិធីសាស្ត្របិទរូបភាពProfile ការពារកុំឱ្យអ្នកដែលមិនស្គាល់មើលឃើញ
បើកកម្មវិធី Telegram រួចហើយចូលទៅកាន់ Settings -> Privacy & Security -> Privacy -> Profile Photo (ត្រង់ពាក្យ WHO CAN SEE MY PROFILE PHOTO ជ្រើសរើសពាក្យ My Contacts)។

៣. វិធីសាស្ត្រការពារកុំឱ្យអ្នកដទៃដែលលោកអ្នកមិនស្គាល់ដាក់លោកអ្នកចូលក្នុងក្រុម(Group ឬ Channel) ផ្សេងៗបាន៖
បើកកម្មវិធី Telegram រួចហើយចូលទៅកាន់ Settings -> Privacy & Security -> Groups & Channel រួចចុចយក My Contacts ជំនួសដោយ Everybody (លោកអ្នកក៏អាចដក ឬដាក់ Contacts ជាក់លាក់ណាមួយក៏បានដែរ)៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង