×

វិបត្តិ​កង្វះ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​ប្រទេសឡាវ ធ្វើឱ្យ​ពលរដ្ឋ​តម្រង់ជួរ​នៅ​ស្ថានីយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​រាប់ម៉ោង

ឡាវ៖ វិបត្តិខ្វះប្រេងឥន្ធនៈ កំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសឡាវ ដោយរដ្ឋាភិបាល បានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ដើម្បីព្យាយាមរកវិធីរក្សាស្ថិរភាពរូបិយបណ្ណក្នុងស្រុកដែលធ្លាក់ចុះ។

ជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លី ធនាគារពាណិជ្ជ ត្រូវបានស្នើឱ្យដោះលែងរូបិយបណ្ណបរទេស សម្រាប់អ្នកនាំចូលឥន្ធនៈមួយចំនួន ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃខាងមុខ ដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពីការលក់ធនធានធម្មជាតិ និងប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែ។ ប្រទេសឡាវ ដែលនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសថៃ និងវៀតណាម នឹងស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីៗ រួមទាំងការទិញប្រេងថោកពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ។

ប្រជាពលរដ្ឋឡាវ បានតម្រង់ជួរគ្នារាប់ម៉ោងនៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ដើម្បីរង់ចាំចាក់សាំង ដោយសារកង្វះប្រេងឥន្ធនៈ។ អ្នកខ្លះ បានយកធុងទិញសាំងពីអ្នកលក់នៅតាមផ្លូវ ដើម្បីទុកប្រើប្រាស់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង