×

ត្រីប្រាធំ ដែល​ស្ថិត​ក្នុងបញ្ជីក្រហម ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅក្នុង​ទន្លេសាប និងទន្លេមេគង្គ

ភ្នំពេញ៖ ការសិក្សាថ្មីមួយ ដែលគាំទ្រដោយគម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គ បានកត់ត្រានាពេលថ្មីៗនេះនូវការថយចុះនៃបរិមាណ និងទំហំនៃត្រីប្រាធំ ដោយការវិភាគព័ត៌មានបានមកពីការចាប់ត្រីរយៈពេលវែង និងការតាមដានកូនត្រីល្អិតនៅក្នុងទន្លេសាប និងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។

ការចាប់ត្រីសរុបប្រចាំឆ្នាំបានថយចុះពី ២៣៦.៩៥២គីឡូក្រាម ក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំ ២០០០-២០០១ មកនៅត្រឹម ៧.២៩៣គីឡូក្រាមក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ ។ លើសពីនេះ ប្រវែងខ្លួនជាមធ្យមបានថយចុះពី ៣១ សង់ទីម៉ែត្រក្នុងឆ្នាំ ២០០១ មកនៅ ១៣ សង់ទីម៉ែត្រនៅឆ្នាំ ២០១៩ ។ បរិមាណដ៍ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃកូនត្រីល្អិតៗរបស់ត្រីប្រាធំ ក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនេះ ម៉្យាងទៀតទឹកជន់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទំនាក់ទំនង នឹងភាពសម្បូរហូរហៀនៃប្រភេទត្រីប្រាធំនេះ។

ការសិក្សានេះគូសបញ្ជាក់ថា ការគ្រប់គ្រងជលផល និងសកម្មភាពអភិរក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺចាំបាច់ដើម្បីរក្សាច្រករបៀងនៃការផ្លាស់ទី កន្លែងពងកូន លំហូរទឹក និងកូនត្រីល្អិតៗដែលរសាត់តាមដងទន្លេមេគង្គនិង ដើម្បីអភិរក្សចំនួនត្រីប្រាធំធម្មជាតិនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម។

ត្រីប្រាធំ ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Pangasianodon hypothalamus គឺជាប្រភេទត្រីប្រាដ៏សំខាន់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គ និងគាំទ្រដល់ការនេសាទជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយ។ ប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គលើរបស់កម្ពុជាទំនងជាជម្រកចុងក្រោយបង្អស់លើពិភពលោករបស់ត្រីប្រាធំធម្មជាតិប្រភេទនេះ។ ទោះបីជាត្រីប្រាធំ ត្រូវបានវាយតម្លៃថាជា “ប្រភេទជិតផុតពូជ” ដោយបញ្ជីក្រហមរបស់ អង្គការ IUCN ក៏ដោយ ក៏ស្ថានភាពនៃចំនួនរបស់ពួកវានៅក្នុងប្រព័ន្ធមេគង្គកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នោះទេ៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង