×

ក្រសួងអប់រំ ប្រកាស​ពី​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ទៅ​សិក្សា​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ជាពិសេសមន្ត្រីរាជការដែលកំពុងបម្រើការងារតាមក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ថា៖ ទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ក្រោយឧត្តមសិក្សាដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកលើជំនាញទាក់ទងនឹង BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model)។

បេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យ ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសជ្រៅជ្រះ មានអាយុមិនលើសពី ៤៥ឆ្នាំ មានសុខភាពបរិបូរណ៍ទាំងកាយសម្បទា និងសតិបញ្ជា និងមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលទាក់ទងនឹងជំនាញ។ ចំណែក ការដាក់ពាក្យនឹងបិទនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង