×

វៀតណាម ដំឡើង​ប្រាក់ឈ្នួល​អប្បបរមា​៦ភាគរយ​ដល់​កម្មករ

វៀតណាម៖ ចាប់ពីនៅដើមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសវៀតណាម នឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករ ចំនួន ៦ភាគរយ នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាចាស់។

រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Binh Minh បានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើសេចក្ដីប្រកាសពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករ និយោជិតដែលកំពុងធ្វើការក្រោមកិច្ចសន្យាការងារ។ នេះនឹងជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាលើកដំបូង ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៅប្រទេសវៀតណាម ក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩បានធូរស្រាល។

ការកើនឡើងនេះគឺស្មើនឹងការកើនឡើងរវាង ១៨០.០០០ ដុង (៧,៧ ដុល្លារ) និង ២៦០.០០០ ដុង (១១,២ ដុល្លារ)។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនេះ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា នឹងកើនឡើងដល់ចន្លោះពី ៣,២៥ លានដុង (១៤២ដុល្លារ) ទៅ ៤,៦៨លានដុង (២០១.៦ដុល្លារ) អាស្រ័យទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នា៕

ប្រភព៖ Tuoitre News

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង