×

“តាប៊ូ Let’s Compete”! ចាំមើលក្រុមលឿងសប្តាហ៍នេះអាចផ្តួលក្រុមខៀវដែលដណ្តើមបានជ័យជម្នះ ៣សប្តាហ៍ជាប់គ្នាបានដែរឬទេ?

ភ្នំពេញ៖ កន្លងទៅអស់ ៣សប្តាហ៍មកហើយដែលក្រុមខៀវក្នុងកម្មវិធី “តាប៊ូ Let’s Compete” បានយកឈ្នះដៃគូក្នុងការឆ្លើយសំនួរពីកម្មវិធីដណ្តើមប្រាក់លាន។ សម្រាប់សប្តាហ៍នេះ ក្រុមខៀវដែលបានដណ្តើមប្រាក់លានរយៈពេល ៣សប្តាហ៍ជាប់គ្នានេះនឹងបានជួបជាមួយដៃគូក្រុមលឿងវិញម្តង ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមខៀវនៅតែមានភាពជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថានឹងអាចដណ្តើមបានប្រាក់លានបន្តទៀត។

កម្មវិធី “តាប៊ូ Let’s Compete” គឺជាកម្មវិធីដែលបែងចែកជា ២ក្រុមដើម្បីបំពេញចន្លោះនូវប្រយោគមានដូចជាពាក្យបណ្តៅ ឬ ការពន្យល់របស់ដៃគូដើម្បីឆ្លើយចម្លើយត្រឹមត្រូវសន្សំពិន្ទុពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គ ដើម្បីមានឱកាសបន្តទៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ៗ និងអាចទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមដែលឈ្នះផងដែរ។

ដូចនេះ រង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើក្រុមលឿងសប្តាហ៍នេះអាចផ្តួលក្រុមខៀវដែលជាជើងខ្លាំងដណ្តើមបានជ័យជម្នះរយៈពេល ៣សប្តាហ៍ជាប់គ្នានេះបានដែរឬទេ? កុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែមិថុនា វេលាម៉ោង ៨យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV តែមួយគត់៕

 

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង