×

ក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូចុះក្នុង “បណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រតិដ្ឋផ្នែកម្ហូបអាហារ”

បាត់ដំបង៖ យោងតាមផេកហ្វេសបុកអង្គការ UNESCO បានចែករំលែកដំណឹងគួរឱ្យរីករាយមួយដែលក្រុងបាត់ដំបងបានក្លាយជាទីក្រុងដំបូងគេរបស់កម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងបណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រតិដ្ឋផ្នែកម្ហូបអាហាររបស់អង្គការយូណេស្កូនៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

ក្នុងចំណោមទីក្រុងថ្មីចំនួន ៥៥ ក្រុងបាត់ដំបងបានក្លាយជាផ្នែកមួយដែលត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូចុះក្នុង បណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រតិដ្ឋផ្នែកម្ហូបអាហារដែលជាការជ្រើសរើសដោយអគ្គនាយិការបស់អង្គការយូណេស្កូគឺលោកស្រី Audrey Azoulay។

ទីក្រុងថ្មីទាំងនោះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ពួកគេក្នុងការទាញយកវប្បធម៌ និងភាពច្នៃប្រឌិតជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ និងការបង្ហាញការអនុវត្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រតិដ្ឋក្នុងការរៀបចំផែនការទីក្រុងដែលផ្តោតលើមនុស្ស ជាមួយនឹងការបន្ថែមចុងក្រោយបំផុត ក្នុងបណ្តាញទីក្រុងចំនួន ៣៥០ នៅក្នុងប្រទេសជាង ១០០ ដែលតំណាងឱ្យវិស័យច្នៃប្រតិដ្ឋចំនួន ៧ គឺសិប្បកម្ម និងសិល្បៈប្រជាប្រិយ ការរចនា ភាពយន្ត អាហារូបត្ថម្ភ អក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងតន្ត្រី៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង