×

កម្ពុជា បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩ថ្មី​ចំនួន​១៦នាក់, ជាសះស្បើយ ១៥នាក់ និងស្លា ប់​ចំនួន៤នាក់ (៣នាក់​អត់បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង)

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១៦នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន១៥នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់ចំនួន៤នាក់ (ក្នុងនោះ៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១២០.៣៤៣នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១១៦.៦៩៥នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ២.៩៨២នាក់៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង