×
ព័ត៌មានថ្មី

CBS Fantasy League៖ អបអរសាទរ​អ្នកឈ្នះ​ទាំង២រូប កាលពី​សប្ដាហ៍ទី៧ និង​អ្នកឈ្នះ​ប្រចាំ​ខែកញ្ញា

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះទាំងពីររូប ប្រចាំសប្ដាហ៍ទី៧ សម្រាប់ការចូលរួមលេង CBS Fantasy League ដែលមានឈ្មោះដូចតទៅ៖

-លេខ១៖ Sokhoeurn Yorn (ឈ្មោះក្រុម SALADE FC) ទទួលបាន ៧៥ ពិន្ទុក្នុងសប្ដាហ៍ទី៧ (ពិន្ទុសរុប ៣៥២)

-លេខ២៖ Loem sang (ឈ្មោះក្រុម បាល់មូល) ទទួលបាន ៧៤ ពិន្ទុក្នុងសប្ដាហ៍ទី៧ (ពិន្ទុសរុប ៤៤១)

-អ្នកឈ្នះប្រចាំខែកញ្ញា ឈ្មោះ Sos Sakirin (ឈ្មោះក្រុម Rinlove fc) ពិន្ទុប្រចាំខែ ២១៩ (ពិន្ទុសរុប ៤២៩)

អ្នកឈ្នះទាំងបីរូប នឹងទទួលបានរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងកម្មវិធី CBS Fantasy League ដែលមានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៩យប់ ដល់ម៉ោង ១០យប់។

សូមជម្រាបជូនដែរថា កម្មវិធី CBS Fanzone ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង ២១:០០ – ២២:០០ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV និងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ២១:០០ – ២២:០០៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង